Poziv autorima

Otvoren je poziv za slanje sažetaka za sedmu međunarodnu naučnu konferenciju o digitalnoj ekonomiji DIEC 2024. Krajnji rok za slanje sažetaka je 31. maj/svibanj 2024. godine


A call for abstracts submission for Seventh International Scientific Conference on Digital Economy DIEC 2024 is open. The deadline for abstracts submission is May 3, 2024.

POZIV AUTORIMA / CALL FOR ABSTRACT SUBMISSION

Visoka škola „Internacionalna poslovno – informaciona akademija“ Tuzla organizuje 7. međunarodnu naučnu konferenciju o digitalnoj ekonomiji DIEC 2024 koja će se održati 23. avgusta/kolovoza 2024. godine.

Rok za slanje sažetka: 31. maj/svibanj, 2024

Važni datumi:

 • Obavijest o prihvatanju sažetka: 07.06.2024
 • Rok za slanje rada: 21.07.2024
 • Obavijest o prihvatanju rada: 04.08.2024

Tematska područja konferencije:

 • Digitalna transformacija u javnom i privatnom sektoru
 • Umjetna i poslovna inteligencija
 • E-poslovanje
 • E-marketing i e-trgovina
 • E-učenje i e-pedagogija
 • Visoke tehnologije i intelektualno vlasništvo
 • Sigurnost u digitalnom društvu
 • Startup poduzetništvo
 • Blockchain tehnologija
 • Industrija 4.0
 • FinTech
 • Kripto ekonomija
 • Ekonomija dijeljenja
 • Tehnologije i inovacije
 • Digitalna disrupcija
 • Digitalna preduzeća i pametne industrije
 • Liderstvo u digitalnom dobu
 • Pametna okruženja
 • Jezik interneta
 • Društvena pitanja u digitalnom svijetu
 • Uloga univerziteta u digitalnoj ekonomiji
 • Populizam i „fake news“
 • Internet, društvene mreže i ljudska prava
 • Mrežno društvo
 • Religija i Internet
 • Augmentativna i virtuelna realnost

Svi pristigli radovi prolaze kroz dvije recenzije.

Zbornik radova će biti dostupan u online i printanoj formi i indeksiran je u EBSCO i CEEOL bazi.

E-mail za dostavu sažetaka i radova: 

diec@ipi-akademija.ba

“International Business – Informational Academy” Tuzla organizes the 7th  International Scientific Conference on Digital Economy DIEC 2024 which will take place on August 23, 2024.

Abstract submission deadline: May 31, 2024

Important dates:

 • Notice of Abstract Acceptance: 07.06.2024
 • Full Paper Submission Deadline: 21.07.2024
 • Notice of Paper Acceptance: 04.08.2024

  Areas of particular interest include:
 • Digital Transformation in the Public and Private Sector
 • Artificial and Business Intelligence
 • E-Business
 • E-Marketing and E-Commerce
 • E-Learning and E-Pedagogy
 • High Technology and Intellectual Property
 • Security in the Digital Society
 • Startup Entrepreneurship
 • Blockchain Technology
 • Industry 4.0
 • FinTech
 • Crypto Economy
 • Sharing Economy
 • Technology and Innovations
 • Digital Disruption
 • Digital Enterprises and Smart Industries
 • Leadership in the Digital Age
 • Smart Environments
 • Social Issues in the Digital World
 • The Language of the Internet
 • The Role of Universities in Digital Economy
 • Populism and Fake News
 • Internet, Social Networks and Human Rights
 • Network Society
 • Religion and the Internet
 • Augmentative and Virtual Reality

Review process: double blind peer review.

Book of Proceedings is indexed in EBSCO and CEEOL databases and will be available in online and print form.

E-mail for submitting abstracts and papers: 

diec@ipi-akademija.ba