Programski i organizacioni odbor

Programski odbor DIEC 2024

 • doc. dr. sc. Anida Zahirović Suhonjić, predsjednik (Visoka škola „Internacinalna poslovno – informaciona akademija“ Tuzla)
 • prof. dr. sc. Dino Arnaut (Visoka škola „Internacionalna poslovno – informaciona akademija“ Tuzla)
 • dr. sc. Damir Bećirović (Visoka škola „Internacionalna poslovno – informaciona akademija“ Tuzla)
 • prof. dr. Marina Stanić (Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku)
 • prof. dr. Enes Osmančević (Univerzitet u Tuzli)
 • prof. dr. Aleksandra Labus (Univerzitet u Beogradu)
 • prof. dr. sc. Ljiljana Zekanović – Korona (Sveučilište u Zadru)
 • prof. dr. sc. Božena Krce Miočić (Sveučilište u Zadru)
 • prof. dr. sc. Pavle Jakovac (Sveučilište u Rijeci)
 • prof. dr. Jamila Jaganjac (Univerzitet „Vitez“ u Vitezu)
 • doc. dr. sc. Vesna Kalajdžić (Sveučilište u Zadru)
 • doc. dr. sc. Marijana Ražnjević Zdrilić (Sveučilište u Zadru)
 • prof. dr. Haris Hamidović (Visoka škola „Internacionalna poslovno – informaciona akademija“ Tuzla)
 • dr. sc. Silvana Tomić Rotim (Zavod za informatičku djelatnost Republike Hrvatske)
 • doc. dr. Nedret Kikanović (Visoka škola „Internacionalna poslovno – informaciona akademija“ Tuzla)
 • doc. dr. Zlatan Begić (Visoka škola „Internacionalna poslovno – informaciona akademija“ Tuzla)
 • doc. dr. Emir Džambegović (Visoka škola „Internacionalna poslovno – informaciona akademija“ Tuzla)
 • doc. dr. Željka Pejić Benko (Visoka škola „Internacionalna poslovno – informaciona akademija“ Tuzla)
 • doc. dr. Damir Šarić (Visoka škola „Internacionalna poslovno – informaciona akademija“ Tuzla)
 • doc. dr. sc. Sandra Jelčić (Sveučilište u Mostaru)
 • doc. dr. Katarina Rojko (Fakultet za informacijske študije Novo Mesto)
 • Adnana Beganlić, MA inž. inf. (Visoka škola „Internacionalna poslovno – informaciona akademija“ Tuzla)

Organizacioni odbor DIEC 2024

 • prof. dr. sc. Dino Arnaut, predsjednik (Visoka škola „Internacionalna poslovno – informaciona akademija“ Tuzla)
 • dr. sc. Damir Bećirović (Visoka škola “Internacionalna poslovno – informaciona akademija”)
 • mr. sc. Edin Skokić (Visoka škola “Internacionalna poslovno – informaciona akademija”)
 • Adnana Beganlić, MA (Visoka škola “Internacionalna poslovno – informaciona akademija”)
 • Nina Terzić, MA (Visoka škola “Internacionalna poslovno – informaciona akademija”)