Programski i organizacioni odbor

Programski odbor DIEC 2020

dr. sc. Anida Zahirović Suhonjić, predsjednica (Internacionalna poslovno – informaciona akademija Tuzla)
dr. sc. Damir Bećirović (Internacionalna poslovno – informaciona akademija Tuzla)                                   
prof. dr. Enes Osmančević (Univerzitet u Tuzli)
doc. dr. Haris Hamidović (Internacionalna poslovno – informaciona akademija Tuzla)
prof. dr. Almir Peštek (Univerzitet u Sarajevu)
prof. dr. Lazar Radovanović (Univerzitet u Istočnom Sarajevu)
dr. sc. Silvana Tomić Rotim (Zavod za informatičku djelatnost Hrvatske)
doc. dr. Aleksandra Labus (Univerzitet u Beogradu)
doc. dr. Marina Stanić (Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku)
doc. dr. Dino Arnaut (Internacionalna poslovno – informaciona akademija Tuzla)
doc. dr. Hadžib Salkić (Univerzitet “VITEZ” Vitez)
prof. dr. Jamila Jaganjac (Univerzitet “VITEZ” Vitez)
dr. sc. Nedret Kikanović (Internacionalna poslovno – informaciona akademija Tuzla)
doc. dr. Zlatan Begić (Internacionalna poslovno – informaciona akademija Tuzla)
doc. dr. Emir Džambegović (Internacionalna poslovno – informaciona akademija Tuzla)
doc. dr. Željka Pejić Benko (Internacionalna poslovno – informaciona akademija Tuzla)
doc. dr. Damir Šarić (Internacionalna poslovno – informaciona akademija Tuzla)
prof.dr.sc. Katerina Malić Bandur (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru)
doc. dr. sc. Sandra Jelčić (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru)
doc. dr. Katarina Rojko (Fakultet za informacijske študije Novo Mesto)
izv. prof. dr. sc. Ljiljana Zekanović – Korona (Sveučilište u Zadru)
izv. prof. dr. sc. Božena Krce Miočić (Sveučilište u Zadru)
doc. dr. sc. Vesna Kalajžić (Sveučilište u Zadru)
doc. dr. sc. Marijana Ražnjević Zdrilić (Sveučilište u Zadru)

Organizacioni odbor DIEC 2020

dr. sc. Damir Bećirović, predsjednik (Internacionalna poslovno – informaciona akademija Tuzla) 
Emina Šarić, dipl.oec. (Internacionalna poslovno – informaciona akademija Tuzla)
Admir Čavalić, MA ekonomije (Internacionalna poslovno  – informaciona akademija Tuzla)
Haris Delić, BA prava (Internacionalna poslovno – informaciona akademija Tuzla)                       Adnana Beganlić, MA inž. informatike (Internacionalna poslovno – informaciona akademija Tuzla)